Tillverkare av enkelverkande och dubbelverkande hydraulcylindrar

En teleskopcylinder är en teleskopiskt verkande hydraulcylinder som ger användaren en lång slaglängd. Vid hopskjutet läge är dock en teleskopcylinder fortsatt kort. En teleskopcylinder har ett yttre cylinderrör där flera steg är monterade, det kan också beskrivas som att flera hydraulcylindrar är placerade inuti varandra. Vid behov av skjutande kraft så är teleskopcylindern ett användbart verktyg. Melin & Carlsson tillverkar hydraulcylinder och alla andra typer av hydraulcylindrar. 

Det som avgör valet av cylinder och slaglängd är antalet slag och bolaget erbjuder såväl enkelverkande som dubbelverkande teleskopcylindrar, med eller utan kromade steg. Beskriv gärna vad cylindern skall användas till så kan bolaget rekommendera det verktyg som är lämpligast. Enkelverkande teleskopcylindrar tillverkas från dimension 45 och uppåt. Dubbelverkande teleskopcylindrar ger både en dragande och en tryckande kraft genom att ge hydraulisk kraft i två olika riktningar.

Teleskopcylinderns användningsområden

Kromat eller okromat, det vill säga utan ytbehandling, är kundens val. Gemensamt för alla typer av teleskopcylindrar är att de är konstruerade för att klara hårda belastningar och att de är byggda för att hålla länge och för att kunna ha hög täthet och används frekvent. Teleskopcylindrar används som tippcylindrar då användaren har behov av att dra tillbaka lasten. De förekommer också i skrivbord och i person- och varuhissar som är fem till sex våningar. Teleskopcylindern bör inte användas för dragande last då de ofta har kolvtätningar i form av kolvringar vilka inte är fria från överläckage.

Medan den dubbelverkande teleskopcylindern ger kraft i två olika riktningar ger enkelverkande teleskopcylindrar en tryckande hydraulkraft. Då cylindern sedan skall tillbaka till ursprungsläge så behövs en motkraft och den erhålls oftast från den last som cylindern lyfter.